දේශපාලනඥයා මහජනයාගේ මනාපය ලබා පාර්ලිමේන්තුවට යයි. එතැන් සිට ඔහු නඩත්තු කිරීමේ වගකීම පැවරෙන්නේද මහජනතාවටය.

මහ ජනයාගෙන් නඩත්තුවන ඒ මහජන නියෝජිතයා මහ ජනයාගේ     දුකට - සැපට පිහිට විය යුතුය. එය ඔහුගේ වගකීමකි.
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්‍ෂ මහතා මෙසේ කැමරා ඇසට හසුවුයේ ඉකුත් ගංවතුර සමයේ හම්බන්තොටදීය.


“බොරුවට නොවේනම් හොඳයි” යනුවෙන් මෙහි සටහන් කර තබන්නේ බොහෝ දේශපාලනඥයන් බොහෝ විට හොඳ දේ කරන්නේ බොරුවට වන හෙයිනි.


සේයාරුව : සූරියවැව - දිලිප් ජයසේකර