සයිටම් ආයතනය ආරම්භ කිරීමේ හෝ වැසීමේ බලයක් පොලීසියට නැත. එහෙත් සයිටම් සටන හැමදාමත් නිමාවන්නේ සයිටම් විරෝධීන් හා පොලීසිය අතර ඇවිළ යන ගැටුමකිනි.


සයිටම් විරෝධීන් පවසන්නේ පොලීසිය සටන මර්දනය කරන බවය. ඉකුත්දා කොළඹ පැවැති සයිටම් විරෝධි උද්ඝෝෂණයකදී එක් අම්මා කෙනෙකු මේ නිහඬව කියාපාන්නේ මර්දනය ඇත්තටම දියත් වන්නේ කොතැනින්ද යන්න නොවේද?

සේයාරුව : ඉෂංක සුනිමල්