දේශපාලනයේදී දුම් ඇල්ලිල්ල මිස දුම් ගැහිල්ල සිරිතක් වශයෙන් ප්‍රගුණ නොකරන්නකි. දේශපාලනයේදී තනතුරු, නම්බුනාම, වරප්‍රසාද ලබාගැනීමට නම් දුම් ඇල්ලිය යුතුය. එහෙත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය නියෝජනය කරන ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත සමරවීර මේ කරන්නේ දුම් ඇල්ලිල්ලක් නොව දුම් ගැහිල්ලකි.


ඒ පානදුරේ පැවති ඩෙංගු මර්දන ශ්‍රමදානයකදීය. ප්‍රශ්නය වන්නේ මේ දුම් ගහන්නේ ඩෙංගු මදුරුවා පළවා හැරීමටද ආණ්ඩුව පළවා හැරීමටද යන්න පැහැදිලි නොමැති වීමයි.

සේයාරුව :
පානදුර - සමන් කාරියවසම්