යුද්ධයක් වුවද සිදුකෙරෙන්නේ සම්මුතීන්, සම්ප්‍රදායන් හා නීතියට යටත්වය. එකී සීමාවන් උල්ලංඝණය කළ විට “යුද අපරාධ” චෝදනා නැගේ. යුද සදාචාරය යනු එබඳු චෝදනා පැන නොනගින ලෙස යුද වැදීමය.


යුද බිමකදී නොවූව ද බුද්ධ චීවරය හා පොලිස් නිල ඇඳුම මෙසේ මුහුණට මුහුණ හමු වූයේ සටන් බිමකදීය. චීවරයට අත තැබීම සදාචාර විරෝධීය. පොලිස් නිල ඇඳුමට අත තැබීම නීති විරෝධීය. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය භික්ෂු බලමණ්ඩය කොළඹ කොටුවේ සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයකදී එළැඹුණ මේ මොහොත සදාචාරයත්, නීතියත් රකිමින් අරගල කරන්නේ කෙසේ ද යන්න පරීක්ෂා කළ අවස්ථාවකි.


අවධානය යොමු කළ යුතු වන්නේ සදාචාරයත්,නීතියත් එකිනෙක ගැටුණහොත් අපේ රටට කුමක් වේද යන්න ගැනය.
ඡායාරූපය : ශමීර රාජපක්‍ෂ