හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
වසර 2022 වනවිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙවීමට ඇති ණය සේවා පිරිවැය වල වටිනාකම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 21ක් යැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (8) පැවසීය. 
 
වසර 2022 වනවිට ජාත්‍යන්තර සුරැකුම්පත් කල් පිරෙන බවට ඒවායේ සමස්ත වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 21ක් යැයි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කීය.
 
ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ 24 වැනි සභාපතිවරයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම වෙනුවෙන් කොළඹ හිල්ටන් හෝටලයේ අද (8) පැවැති උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වෙමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එම කරුණු කීවේය. 
 
එහිදි අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේ ද කීය. 
 
“ වසර 2022 දී කල් පිරෙන ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර සහ ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුම්කර වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 9ක් වෙනවා. ඒ වගේම වසර 2022 දී කල් පිරෙන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවලට වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 12ක් වෙනවා. ඒ මුදලත් ගෙවිය යුතුයි. එවිට අප ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ ණය සේවා පිරිවැයේ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 21ක්”. 
 
වරලත් ගණකාධිකාරී ජගත් කුමාර මහතා ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ 24 වැනි සභාපතිවරයා ලෙස මෙහිදි දිවුරුම් දෙන ලදි. 

ඡායාරූප ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි