(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
මන්නාරම කුරුන්දන්කුලම් වැව අසල පිහිටි ගණදෙවි කෝවිලක් සිදු කරන ලද කැනීම්වලදී 13 වැනි සියවසට අයත් ඉපැරණි ගණදෙවි පිළිමයක් හා නටඹුන් කිහිපයක් හමු වූ බව යාපනය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේනුතු කාර්යාලය පවසයි.

කුරුන්දන්කුලම් වැව අසල පිහිටි මෙම ගණදෙවි කෝවිලේ කැනීම් කටයුතු යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය හා යාපනය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලැබීය.

පසුව සිදුකරනු ලැබූ කැනීම්වලදී එහි තිබී හමු වූ ගණ දෙවි පිළිමය පරික්ෂාවට භාජනය කිරීමෙන් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය බී.පුෂ්පරත්න මහතා විසින් පරික්ෂාවකට භාජනය කර ඇති අතර ඔහුද එම ගණදෙවි පිළිමය 13 වන සියවස දක්වා ඉපරණි ඉතිහාසයක් ඇති බවට සැක පළ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අදාළ ගණ දෙවි පිළිමය හා අනෙකුත් පුරාවිද්‍යා නටබුන්හි නිශ්චිත කාල නිර්ණයක් සිදු කර නොමැති බවත් එහි පරීක්ෂා කිරීම් කටයුතු ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද යාපනය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.