පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්වන බව පැවසු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අද දින මන්ත්‍රීවරුන් 113 ක් නොව මන්ත්‍රීවරුන් 13 ක් පෙන්වා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලීන් බණ්ඩාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

පැය 24 න් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බව දිනේෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පැවසු බවත් අදවනවිට එය විහිලුවක් බවට පත්ව ඇති බවද හෙතෙම කීවේය.

නලීන් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයාගේ මෙම ප්‍රකාශයෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව නැවත වරක් උණුසුම්විය.

- 044