(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

යහපාලන ආණ්ඩුවේ ලබන වසර සඳහා වන අයවැය ලේඛනය ලබන නොවැම්බර් 5 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ඒ සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ද අද  (18) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

අයවැය තුන්වන වර කියවීමේ ඡන්දය විමසීම ලබන දෙසැම්බර් මස 8 වැනිදා පැවැත්වීමට ද තීරණය කර ඇත.

අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලබන නොවැම්බර් මස 5 වැනිදා සිට නොවැම්බර් මස 8 වැනිදා දක්වා කාලය තුළ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමැතිවරුන්ට අසනීපයකට ප්‍රථිකාර ගැනීමට හැර විදේශ ගත වීම තහනම් කර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.