( දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු ) 
 

තෙල් මිල අඩු වැඩි වීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කර ඇතැයි ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පවසයි. 

එම කමිටුවෙන් ලබා දෙන තීරණය අනුව  තෙල් මිල සුත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන බවත් තෙල් මිල අඩු වැඩි වන ඕනෑම අවස්ථාවකදී   හැකි තාක් මහජනතාවගේ සහනය පිළිබඳවද සිතා තීරණ ගැනීමට  උත්සාහ  කරන බවද  අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ වන විට ලංකාවට තෙල් සැපයීම සඳහා ඉරානය පමණක් නොව තවත් රටවල් බොහෝ සංඛ්‍යාවක් ඇති නිසා ඉතා ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට හැකි බවත් ඉදිරියේදී   ආයෝජකයින්ගේ  ගුණාත්මක භාවය හා පැන නගින ගැටළු සම්බන්ධයෙන්  සොයා බලා  ඉදිරියේදී ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට බලා පොරොත්තුවක් ඇති බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මේ කරුණු මුලික කරගෙන ඉදිරියේදී ඉන්ධන මිල සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට ගැටලුවක් මතු නොවීමට ඉඩ ඇතැයිද  අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.