(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

තවත් විෂ පලිබෝධනාශක තුනක තහනම මෑතදී ඉවත් කර ඇතැයි එජාප පත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියෝ චෝදනා කරති.

ක්ලොරොෆයිරිපොස් (chlorpyripos) කැබ්‍රිල් (cabryl) හා කාංබොෂියුරාන් (Carbo furan) යන පලිබෝධනාශක තුනේ තහනම මෙසේ ඉවත් කර තිබෙන බවද උන්වහන්සේ කීහ.

මේවා මෙරට 2017 වර්ෂයේ සිට තහනම් කෙරුණු පලිබෝධනාශක යැයි කී උන්වහන්සේ කැබිනට් අනුමැතියක් පවා  නොමැතිව මේවායේ තහනම ඉවත් කළේ  කවුදැයි ප්‍රහේළිකාවක් බවද ප්‍රකාශ කරති.

මේ පිළිබඳව රජයේ ඉහළ බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරවන බවද අතුරලියේ රතන හිමියෝ පැවැසුහ.