(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල ගුරුවරු ඉගෙන්විම්වල නොයෙදි ආපසු යාම නිසා අද (21)  පාසල් කටයුතු සම්පුර්ණයෙන් නැවතී තිබේ. 

සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විශ්ව විද්‍යාලයට විරෝධය පළ කරමින් අද (21) දින දවස පුරා රජයේ ආයතන සහ දෙපාර්තුමේන්තු රැසක් රජයේ සේවකයින් තම රාජකාරියෙන් ඉවත් වී සහය දක්වමින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්වල ගුරුවරුන්ද සේවයට වාර්තා කර පැමිණිමේ ලේඛණ අත්සන් නොකර අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් ඉවත් වි ආපසු නිවෙස් වෙත ගොස් ඇති බවත් ඔවුන් පවසා සිටියේ  තැපැල් කාර්යාල වලින් ලෙඩ නිවාඩු විදුලි පණිවිඩ එවිමට කටයුතු කරන බවයි. 

ගුරුවරුන් පාසල්වල ඉගෙන්විම් කටයුතු වලට එක් නොවිම නිසා බොහෝ පාසල්වල විදුහල්පතිවරු  දෙමාපියන්ට දරුවන් ආපසු නිවෙස් වෙත රැගෙන යාමට සිදු විය.