(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)
 ධීවර ප්‍රජාව පිළිබඳ විධිමත් සංගණනයක් සිදු කරන්නැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී තිබේ. 
ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් දී ඇත.ධීවරයන් පිළිබඳ නිවැරැදි දත්ත සඳහා මෙවැනි සංගණනයක් කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා එහිදි පවසා තිබේ.
මේ අනුව මෙරට සිටින ධීවරයන්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල තොරතුරු, කරදිය හා මිරිදිය අංශයේ  අංශයේ සිටින ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන ප්‍රමාණය, ඔවුන්ගේ ආදායම් තත්ත්ව, ධීවර ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වයේ සිදුව ඇති වෙනස්කම්  මෙන්ම ධීවර සංවර්ධන කටයුතුවලදී ප්‍රමුඛත්වය දිය යුතු අංශ හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් මෙම සංගණනය සිදු කරන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. 
ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය ඇතිව මෙම සංගණනය සිදු කරන ලෙසටත් ඒ සඳහා එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදන ලෙසටත් අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් උපදෙස් දී තිබේ. 
අවසන් වරට ධීවර ප්‍රජාව පිළිබඳ සංගණනයක් සිදු කර ඇත්තේ 1976 වසරේදී යැයි ද ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.