(චමිල් රුපසිංහ)

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය හා සිංගප්පූරු නැන්යන් විශ්ව විද්‍යාලය අතර ජලය පවිත්‍ර කිරීමේ අවබෝධතා ගිවිසුමක් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සනාථන මංදිරයේදි අද (21) අත්සන් කෙරිණි.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය උපුල් බී දිසානායක මහතා හා නැන්යන් විශ්ව විද්‍යාලයේ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ ඇඩිල් ධහල්ලා මහතා මෙම ගිවිසුමට අත්සන් කළහ.

වසර 3 ක ව්‍යපෘතියක් ලෙස මෙවර තෝරාගෙන ඇත්තේ කුරුණැගල වැව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයයි.

මීට පෙර නැන්යන් විශ්ව විද්‍යාලය සමග ඒකාබද්ධව මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ අපජල පද්ධතිය සහ මහනුවර මහමායා විද්‍යාලය ආශ්‍රිතව පරිසර දැනුම ලබා දිම්  සම්බන්ධව සිදු කෙරුණු ව්‍යාපෘතිය සදහා ‘ASEAN විශිෂ්ට ඉංජිනේරු ජයග්‍රහන සම්මානය‘ ජයග්‍රහණය කිරීමද මෙහිදි සමරනු ලැබීය.