(ආරියරත්න රණබාහු සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් කතාවක් කළ බවට චෝදනා ලත් විජයකලා මහේෂ්වරන් හිටපු රාජ්‍ය ඇමැතිතුමිය ගැන අධිකරණය දෙන තීන්දුව අනුව ඉදිරියේදී  කටයුතු කරන බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (18) පැවැසීය.

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් කතානායකවරයා ඒ බව පැවැසීය.

විමල් වීරවංශ මහතා - මන්ත්‍රීතුමියගේ කතාබහ අණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වී තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ පියවර ගන්නවා කියලා කාතානායකතුමා පොරොන්දු වුණා.

නමුත් උසාවියේ කාලයක් නඩු අහලා ඒ තිබු ෆයිල් කැලේ.ඒ ෆෝඩාව නෙවෙයි මම අහන්නේ.ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව දුන් දිවුරුම මන්ත්‍රීවරිය  කියලා තියෙන්නේ.මොකක්ද ක්‍රියා මාර්ගය.

කතානායක -  නීතිපතිවරයාගේ ක්‍රියාදාමය අනුව මම ක්‍රියා කරනවා.උසාවියේ තීන්දුව මට ගන්න බලයක් නැහැ.මම කරන්නේ උසාවියේ තීන්දුව අනුව කටයුතු කිරීමයි.