රංජන් කස්තුරි
 
ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව අද (20) සිට තවත් අඩු ශ්‍රේණියකට නම් කර ඇති හෙයින් ණය ගැනීමේ දී වැඩි පොලියක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇතැයි කොළඹ  දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසීය.


ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ ශ්‍රේණිගත කිරිම් අනුව ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක්  බී - 1 මට්ටමේ පැවති අතර ඊයේ පස්වරුවේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බී- 2 මට්ටමට ශ්‍රේණිගත කර තිබෙන බවද හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.


ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළේ ශ්‍රේණිගත කිරිම් පහත ගිය විට ශ්‍රී ලංකාව ණය ගැනීමේ දී අවදානම් පොලී අනුපාතය ඉහළ යන බවද ඔහු කිය.


ඒ අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලර් සියයට 5.5 ක පැවති පොලී මට්ටම සියයට 10 ක තරම් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කීය.

ඡායාරූප - ඉෂාන් සංජිව