(ඉන්දිකා රාමනායක)

පාර්ලිමේන්තු  සභා ගැබේ   මැති ඇමැතිවරුන්  පොදු දේපළ වලට හානි කිරීම, පොලිස් නිලධාරීන්ට පහර දීම  යන සිද්ධින්  සම්බන්ධයෙන් කථා නායකවරයාගේ අනුමැතිය  ලැබුණු වහාම පරීක්ෂණ පවත්වන බව පොලිසිය කියයි.


දැනටමත් මේ සම්බන්ධයෙන්  පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනකුගේ ප‍්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති බව පොලිස් මුලස්ථානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ  නිලධාරියෙක් පැවසීය. 


පාර්මේන්තු සභා ගර්භයේ සිදුවන  සිදුවීම්   වෙනුවෙන් පොලිසියට සෘජුවම   සම්බන්ධ වී පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට නොහැකි බවත්  කථා නායකවරයාගේ අවසර ඒ සදහා  අවශ්‍ය බවද  එම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.


    ගත වු දින කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු වු සිදුවීම් වලින්  පොදු දේපළ රැසකට හානි සිදුව ඇති අතර  මැති ඇමැතිවරුන්ගේ පහර දීමට ලක්වු පොලිස් නිලධාරීන්  කිහිපදෙනකුම තුවාල ලැබුහ.