(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ඩයනා උදයංගනී)

 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පරිහරණය සඳහා  පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ සිය ආසන මත තබා ඇති  ලැප්ටොප් පරිගණක බොහෝ දෙනකු පරිහරණය නොකරන බව  හෙළි වී තිබේ.


පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු එම පරිගණක වලට ඇතුළත් කර තිබුණද  බොහෝ මන්ත්‍රීවරු ඒවා පරීශිලනය නොකරන බවද පාර්ලිමේන්තු නිලධාරියෙක් පැවසීය.


 රුපියල් කෝටි ගණනක්  මෙම ලැප්ටොප් පරිගණක සඳහා වැය කෙරුණු බවද එම නිලධාරියා  සඳහන් කළේය.