ආරියරත්න රණබාහු
 

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය සකසා ඇති වාර්තාවේ සෑම කරුණක්ම පිළිගැනීමට රජය සුදානම් නැතැයි විදේශ අමාත්‍ය තිලක් මාරපන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (14) පැවසීය.

විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ස්ථාවර නියෝග 27 / 2 යටතේ කළ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු දෙමින් ඒ බව පැවසූ ඇමැතිවරයා කීය.