ඩයනා උදයංගනී
 
හදිසි අනතුරු හේතුවෙන් තුවාල ලබන පුද්ගලයින් ප්‍රතිකාර සඳහා අනතුර සිදු වූ ස්ථානයේ සිට ආසන්නතම රෝහල වෙතගුවන් මඟින් ගෙන යාමට කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දක්වන ‘හදිසි ගුවන් හා තාක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ පද්ධතියක්‘ මෙරට ස්ථාපනය කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. 

 
හදිසි අවස්ථාවලදී ප්‍රතිචාර දක්වන හෙලිකොප්ටර් 08ක් සහ තාක්ෂණික මුදවා ගැනීමේ රථ 25ක් යොදාගනිමින් මෙම සේවාවන් සැපයීමට සැලසුම් කර ඇතැයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.
 
ජර්මනියේ ස්ථාපිත ‘බිජෝර්න් ස්ටෙයිජර් ස්ටිෆ්ටන්ග්‘ නැමති ලාභ නොලබන සංවිධානයක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති මෙම ව්‍යාපෘති යෝජනාව සඳහා ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල් මිලියන 190ක් වන අතර, එම මුදල දීර්ඝකාලීන සහන ණයක් වශයෙන් ලබා දීමට යෝජනා කර ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා කීවේය.
 
එම යෝජිත ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කමිටුවක් හා සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව   අමාත්‍ය මණ්ඩලය   අනුමත කළ බව ද ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.