(අජන්ත කුමාර අගලකඩ) 

ඇමෙරිකාව සමඟ අත්සන් කිරීමට සැරසෙන සෝෆා ගිවිසුමට තමන් දැඩි ලෙස විරුද්ධ බව  ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පැවසීය.

ජනාධිපති මන්දිරයේදී පැවැති   මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ගේ හමුවේදී ජනාධිපතිවරයා මේ බව  සඳහන් කළේය. 

තමා මේ බව කැබිනට් මණ්ඩලය තුළද   ප්‍රකාශ කර ඇති බව ජනාධිපතිවරයා එහිදී  පැවසීය.