(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

පාරිභෝගික ජනතාවට සූර්ය පැනල ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් සදහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ඩොලර් මිලියන 50 ක ණයක් ලබාගැනීමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

මෙම ණය සහනාධාර ලබාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණු බව කී හෙතෙම ඒ යටතේ මෙගාවොට් 50ක විදුලිය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව සඳහන් කළේය.  

මෙම වැඩසටහන මගින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා නිවාස 30 000ක් පමණ ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිත බවත් ඇමැති සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.