සිල් රෙදි නඩුවෙන් වැරදිකරුවන් වී සිර ගත කරනු ලැබූ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග සහ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ අනූෂ පැල්පිට මහත්වරුන් වෙනුවෙන් අධිකරණයෙන් නියම කළ වන්දිය ගෙවීමට මැදිහත්වීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සූදානම් වෙයි.
 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයකුගෙන් රුපියල් පනස් දහසක් ද, පළාත් පාලන ආයතන සභිකයකුගෙන් රුපියල් 25000ක මුදලක් ද එකතු කිරීමට නියමිත බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.
 
පරිත්‍යාග ශිලීන්ගෙන් ද ඒ සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂ කරන බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂ නියෝජිතයෙක් පැවසීය.