සිංගප්පූරුවේදීය (ඒ.එෆ්.පී)

ලොව දීර්ඝතම වාණිජ ගුවන් ගමන ආරම්භ කරමින් සිංගප්පූරු ගුවන් සේවයට අයත් එස්.ක්‍යු 22 දරන ගුවන් යානය මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර සිංගප්පූරුවේ චංගි ගුවන් තොටුපොළෙන් ගමන් ඇරඹීය.

මෙම ගුවන් යානය ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝක් නුවරට ළඟා වීමට නියමිත අතර සම්පූර්ණ ගුවන් ගමනේ කාලය පැය 19කි.

නිව්යෝක් නුවර නෙවාර්ක් ගුවන් තොටුපොළේ ගොඩ බැස්සවීමට නියමිත යානය අතර ඒ අතරතුර කිසිදු තැනක ගොඩ බැස්සවීමක් කරන්නේ නැත. 

මගීන් 150 දෙනකු සහ කාර්යමණ්ඩලයේ 17 දෙනෙක් මෙම ගමනට එක්ව සිටිති.

055