සුජිත් හේවාජුලිගේ
 
සැසිවාරය අවසන් කිරීමත් සමඟ පොදු ව්‍යාපාර (කෝප්), රාජ්‍ය ගිණුම් (කෝපා) හා පාර්ලිමේන්තු කටුතු ඇතුළු කාරක සභා දහයක පමණ කටයුතු අහෝසි වන බව පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් නීල් ඉද්දවල මහතා ලංකාදීපයට පැවසීය.
 
දෙවැනි වර කියැවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයට ඇතුළත් කරණු ලැබ තිබූ පනත් කෙටුම්පත් ද පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා ද සැසිවාරය අවසන් කිරීමත් සමඟ අහෝසි වන නමුත් ඒවා නැවත සකස් කර අලුත් න්‍යය පුස්තකයට ඇතුළත් කිරීමට හැකියාව පවතින බවද ඉද්දවල මහතා කීවේය.
 
ආංශික අධික්ෂණ කමිටුව, උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව පමණක් අහෝසි නොවන බව ද නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ අට වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරය අවසන් කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පසුගිය 12 වැනිදා අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් තැබීය.