තරිඳු ජයවර්ධන
 
ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කිරීමෙන් ආර්ථිකයට දැඩි අහිතකර බලපෑමක් ඇති වන බව යෞවන හා තරුණ කටයුතු ඇමැති සාගල රත්නායක මහතා කියයි.

 
ඩිජිටල් ව්‍යාපාර, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංචාරක ක්ෂේත්‍ර මේ නිසා අර්බුදවලට මුහුණපාන බව ද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙයි.
 
කළ යුත්තේ සමාජ මාධ්‍ය වාරණය නොව වගකීම් සහිතව සමාජ මාධ්‍ය භාව්තය ප්‍රවර්දනය කිරීම යැයි ද සාගල රත්නායක මහතා සඳහන් කරයි. ඇමැතිවරයා මේ බව කියනුයේ සිය ට්විටර් ගිණුමේ පණිවුඩයක් සටහන් කරමිනි.