(වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ)

මුලතිව් වෙල්ලමුල්ලිවයික්කාල් මුහුදු තීරයේදී මියගිය ඥාතීන් වෙනුවෙන් කළ සැමරුම් උත්සව අවස්ථාවට පැමිණි විපක්ෂ නායක ආර්. සම්පන්දන් මහතා අදහස් දක්වමින් සිටියදී සභාවෙන් නැඟුණු ප්‍රශ්නයක් හේතුවෙන් තරමක උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවිය. එම පුද්ගලයා ඇසුවේ, “ත්‍රස්තවාදය නැති කළා කියලා ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී මහ ඉහළින් පිළිගන්නවා නේද? ඇයි ඒ ?“ යනුවෙනි.
ඒ සම්බන්ධයෙන් උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්ද ඇතිවූ නමුත් එම ස්ථානයේ දේශපාලන අදහස් නොදක්වන ලෙසට ප්‍රදේශවාසීන් මෙහිදී පැවසූ හෙයින් තත්ත්වය සමනය විය. 

“යුද්ධයෙන් මේ පළාත්වල ජීවිත අහිමි වූ සියලු දෙනාට මම ශෝකය පළ කරනවා. ඔවුන්ගේ ආත්මවලට මම ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා“

“අවුරුදු 30ක් යුද්ධය පැවතුණේ ඇයි? ඒ යුද්ධයේ අරමුණ කුමක් ද? ඒ යුද්ධයේ අරමුණ ඉටු වුණාද? යළි යුද්ධයක් ඇති නොවීමේ තත්ත්වයක් පවතිනවාද? වෙනස්වීම් අවශ්‍යද? වෙනස්වීම් අවශ්‍ය නම් මොනවද ඒ වෙනස්වීම්. මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සෙවීම තමයි මේ සැමරුම් උත්සවයෙන් පෙන්නුවේ. යථාර්ථය තමයි මේ.“ යයි පැවසූ විපක්ෂනායකවරයා..

“අපි මෙහි ඇත්ත දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒ දේවල් නවත්වන්න නීති සකස් වෙන්න ඕන. ඒ සඳහා සියලු දෙනාගේම සහාය අවශ්‍යයි. සියලු දෙනාම එකට එක් විය යුතුයි“ යැයිද කීවේය.