රංජන් කස්තුරි
 
විදේශ සංචාරකයින් මෙරට දී  මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ සඳහා අයකළ වැට්බදු ඔවුන්ට නැවත ගෙවීම හෙට (11) සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.


විදේශ සංචාරකයින්ට වැට් බදු ආපසු ගෙවීමේ විශේෂ කමිටුවක් කටුනායක ගුවන් තොටුපලේ පිටවීමේ පර්යන්තයේ දී හෙට සිට විවෘතව තැබෙන බවද එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.


සංචාරකයින් වඩ වඩාත් මෙරටට ආකර්ෂණය කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වෙළඳ  මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරිමේ පියවරක් ලෙස විදේශිකයින්ගෙන් ලබාගන්නා වැට්බදු නැවත ඔවුන්ට ලබාදීම 2018 අයවැය මගින් යෝජනා කර තිබිණි.


එසේම සංචාරකයින් වැඩි වැඩියෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට නැඹුරුවීම තුළින් භාණ්ඩ සපයන ආයතන දියුණුවන අතර රටට විදේශ විනිමය ලැබෙන බවද මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.


වැට්බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ඇතුළත් විම සඳහා වෙළඳ ආයතන හිමිකරුවන් 18 දෙනකු දැනටමත් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී තිබේ.