රංජිත් රාජපක්ෂ                        
 
එළඹෙන ශ්‍රී පාද වන්දනා වාරයට ප්‍රථම හැටන් ශ්‍රී පාද මාර්ගයේ නල්ලන්නිය මොහිනි ඇල්ලේ සිට නල්ලතන්නිය දක්වා වු ප්‍රධාන මර්ගය කපා පුළුල් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමේ කටයුතු නොර්වුඩ් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යයාලය මගින් ආරම්භ කර ඇත.


මෙතෙක් එම මාර්ගය එක් වාහනයකට පමණක් ධාවනය කිරිමට අඩි 8 පමණ මාර්ගයක් තිබු අතර එම මාර්ගය මං තීරු දෙකක් වශයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන බව නොර්වුඩ් මහාමාර්ග කාර්යයාලයේ විධායක ඉංජිනේරු කේ.ඩි.බි.ආර්.දේවප්‍රිය මහතා කීවේය.


මවුස්සාකැලේ ජලාශයට ඉහළින් ඉහළි කඳු මුදුණේ සිට පරිසර හිතකාමී ලෙස පස් කපා ඉවත්කර මෙම මාර්ගය පුළුල්කිරිමේ කටයුතු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් විසින් ආරම්භ කරන ලදී.


ශ්‍රීපාද වන්දනා සමයේ දී මොහිනි ඇල්ලේ සිට නල්ලතන්නිය නගර දක්වා මාර්ගය පටු නිසා ශ්‍රීපාද වන්දනාවේ පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් රැගෙන එන  රථවාහන ධාවනයේ දී   ගැටලු රැසක් මතුවී තිබේ.


ශ්‍රී පාදස්ථානාධිපති සබරගමු පළාතේ ප්‍රධාන සංඝ නායක බෙංගමුවේ ධම්මදින්න නායක ස්වාමින් වහන්සේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් කළ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.


2018-2019 ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය මේ මස 22 වැනි දා ආරම්භ වන අතර ඊට ප්‍රථම එම මාර්ගයේ මංතීරු දෙකක් රථවාහන ගමනාගමනයට එක් කරන බව නොර්වුඩ් මහාමාර්ග කාර්යයාලයේ විධායක ඉංජිනේරුවරයා කීවේය.