(රංජන් කස්තුරි)

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සහකාර ලේකම් වෛද්‍ය නවීන් සොයිසා මහතාට මරණීය තර්ජන එල්ල කර ඇති බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පොලිස්පතිවරයාට අද (17) පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේය.

වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා නවීන් සොයිසා මහතාට එම මරණීය තර්ජන එල්ල කරන බවද පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.

වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතාගේ එම ක්‍රියාකලාප පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්නැයිද වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පොලිසියට කර ඇති එම පැමිණිල්ලේ ඉල්ලා තිබේ.