(වීඩියෝ - අමල් වික්‍රමරත්න)

ඉන්දීය, බංග්ලාදේශ බාල ඖෂධවලට වෙළඳපොළ විවෘත කරමින් ඖෂධ මිල අඩුකිරීමේ ප්‍රෝඩාවක් සිදුකළ බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා ගාල්ලේ පැවැති රැස්වීමක දී ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම ඖෂධවල පාලන මිල ඉන්දියා වුවමනාවට අනුව සිදුකළ එකක් බවද ඔහු කියා සිටියේය.