(තරිදු ජයවර්ධන)

විද්‍යා දැරිය ඝාතන නඩුවේ තීන්දුව ලබන 27 වැනිදා ලබාදීමට අධිකරණය තීන්දු කළේය.

දීර්ඝ නඩු විභාගයකින් පසු පැමිණිල්ලේ හා විත්තියේ දේශන අද(13) අවසන් කෙරිණි.