(ටෝනි කරුණානායක)

මීනී මැරීමට තැත් කිරීමේ චෝදනාවකට වසර පහක බරපතල සිරඳඩුවමක් ලැබුණු වැරදිකරුවකු අද (10) ගම්පහ මහාධිකරණයේ සිර මැදිරියේදී වස පානය කළේය.

සපුගස්කන්ද හෙයියන්තුඩුවේදී රාජකාරියේ නියුතු උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයකුට පිහියෙන් ඇන ඝාතනය කිරීමට තැත් කළැයි ඔහුට වසර පහක බරපතල සිරඳඩුවමක් නියම කිරීමට ගම්පහ මහාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා නියෝග කළ අතර ඉන්පසු අදාළ පුද්ගලයා වස පානය කළේය.

ඔහු මේ වන විට ගම්පහ මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ.