ලෝකයේ මෙතෙක් නිෂ්පාදනය කරන ලද සැහැල්ලුම චන්ද්‍රිකාව නිර්මාණය කිරිමට ඉන්දියානු තරුණයකු සමත් වි ඇතැයි වාර්තා වේ.

අවුරුදු 18ක් වයසැති රිෆාත් ෂාරුක් විසින් නිපදවා ඇති මෙම චන්ද්‍රිකාව එළැඹෙන ජුනි මාසයේ නාසා ආයතනය විසින් කක්ෂගත කිරීමට නියමිතව ඇත. 

නාසා ආයතනය අනුග්‍රහයෙන් පවත්වනු ලැබූ තරගයකින් ග්‍රෑම් 64ක් බරැති රිෆාත්ගේ සැහැල්ලු චන්ද්‍රිකාව ජයග්‍රහණය කර ඇති අතර ඉන්දියාවේ අභ්‍යාවකාශ විද්‍යාවේ දියුණුවට පුරෝගාමී වූ ජනපති අබ්දුල් කලාම්ගේ නමින් කලාම්සැට් ලෙස චන්ද්‍රිකාව නම් කර ඇත.  
 
තමිල්නාඩුවේ කුඩා නගරයක උපත ලැබූ රිෆාත් ඉන්දියානු දරුවන්ගේ විද්‍යාත්මක දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා වන ආයතනයක ප්‍රධාන විද්‍යාඥයෙකු ලෙස දැනට සේවය කරයි.

රිෆාත් වයස අවුරුදු 15දී කාලගුණික සංඥා නිකුත් කරන හීලියම් බැලූනයක් නිපදවා තරුණ විද්‍යාඥයින් සඳහා වන ජාතික තරගයකින් ද ජයග්‍රහණය කර ඇත.
 
(බී බී සී පුවත් ඇසුරිණි-085)