(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)
 
ගේට්වේ ජාත්‍යයන්තර පාසලේ රුපියල් ලක්‍ෂ 30ක මුදලක් වංචා කිරීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් එම ජාත්‍යයන්තර පාසලේ හිටපු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණියට අත්හිටවු සිරදඬුවමක් නියම කළ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ධම්මික ගනේපොල මහතා රුපියල් ලක්‍ෂ 11ක වන්දියක් එම ජාත්‍යයන්තර පාසලට ගෙවීමට නියම කළේය.

විත්තිකාරියට වසර දෙකක බරපතල වැඩ සහිත සිරදඬුවමක් නියම කර එම දඬුවම වසර 07 කාලයක් සඳහා අත්හිටුවීමට නියම කළ විනිසුරුවරයා රුපියල් 10,000/-ක දඩයකටද ඇය යටත් කළේය.

චෝදනාවන්ට වරද පිළිගැනීම නිසා මෙලෙස දඬුවම් නියම වුවේ ගේට්වේ ජාත්‍යයන්තර පාසලේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණිය ලෙස කටයුතු කළ ෆාතිමා නසීනා කිල්රූ නමැත්තියටය.

2007 දෙසැම්බර් මස පළමුවැනිදාත් 2008 නොවැම්බර් මස 30   වැනිදාත් අතර කාලයේ ගේට්වේ ජාත්‍යයන්තර පාසලේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණිය ලෙස කටයුතු කරමින් එම පාසලේ රුපියල් 3002997/- ක මුදලක් විශ්වාසය කඩ කිරීම සහ එම මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය කිරීම යටතේ නීතීපතිවරයා විසින් විත්තිකාරියට එරෙහිව නඩු පවරා ඇත.