ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ස්මාර්ට්  ධීවර  වරාය ලෙස කලමැටිය  ධීවර වරාය සංවර්ධනය කිරීමට  ධීවර අමාත්‍යංශය මගින් පියවර ගෙන තිබේ.

නිල් ආර්ථිකය වැඩපිලිවෙළ යටතේ  මෙම  කොරියානු ආධාර මත මෙම  වරාය සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මෙහි  කටයුතු වෙනුවෙන් ධීවර කටයුතු  රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා  කොරියානු නියෝජිත කණ්ඩායමක් සමඟ කලමැටිය ධිවර වරායේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවකටද  එක්විය . 

එහිදී   ධිවර වරායේ ජල අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය සම්පුර්ණ ජලය මුහුදු පතුලෙන් ලබාගැනීම පිළිබඳව මෙහිදී විශේෂ අධ්‍යනයක නිරත වූ අතර මෙම අවස්ථාවට එක්ව  සිටි කොරියානු නියෝජිත කණ්ඩායම සඳහන් කළේ  පරිසරය රැකගනිමින් මුහුදු පතුලේ සිට අඩි 150 වඩා යට සිට පිරිසිදු පානිය ජලය ලබාගැනීම මගින් ධිවර වරායේ කටයුතු සදහා පමණක් නොව අවට ගම්මාන සදහාද පානිය ජලය ලබාදීමේ හැකියාව පවතින බවයි. එතුළින්  කලමැටිය ප්‍රදේශයේ පවතින උග්‍ර පානිය ජල ගැටළුවට මෙය  තිරසර විසදුමක්  ලබා දීමටද හැකියාව පවති.

සුර්ය බලයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව පිළිබදව සොයාබැලූ අතර එමගින් නිපදන විදුලියෙන් කලමැටිය ධිවර වරායේ සියළු විදුලිය අවශ්‍යතා සපුරා අතිරික්ත විදුලිය ජාතික පද්ධතියට ලබාදීමේ හැකියාව පවතින බවත් එමගින් ජාතික විදුලිය අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් දායක වීමට ද මෙම  සංකල්පය යටතේ හැකියාව ලැබෙන බවත් අමාත්‍යංශය පවසයි.

එසේම ධිවර වරාය ආවරණය වන පරිදි ආරක්‍ෂක කැමරා පද්ධතියක් සවිකර එමගින් ධිවර වරාය උපයෝගී කරගනිමින් සිදුකරන විවිධ ජාවාරම් මැඩ පැවැත්වීමට සේම ධිවර වරායේ සියළු කටයුතු , ධිවර බෝට්ටුවල ක්‍රියාකාරීත්වය , බෝට්ටුවේ ගමන් ගන්නා අය , බෝට්ටුවට පටවන දෑ  ඇතුළු සියළු කටයුතු අධීක්‍ෂණය කිරීමේ හැකියාව පවති.

ධිවර වරායක කටයුතු වෙනුවෙන් විශාල විදුලියක් සේම විශාල ජල ප්‍රමාණායක් දිනපතා අවශ්‍ය බවත්  නව වැඩපිළිවෙල යටතේ එම ජලය සහ විදුලිය වෙනුවෙන් වැයකිරීමට සිදුවන විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. 

 
එසේම ධිවර යාත්‍රා යොදාගනිමින් සිදුවන විවිධ නීති විරෝධී කටයුතු පාලනය කිරීමට  මෙම නව වැඩපිළිවෙල මගින් හැකියාව ලැබෙන අතර මෙම වැඩපිළිවෙලේ නියමු ව්‍යාපෘතිය කලමැටිය ධිවර වරායේ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව එහි සාර්ථකත්වය අනුව ලංකාවේ සෙසු ධිවර වරායන් 22 සදහා ද මෙම ස්මාර්ටි ධිවර වරාය සංකල්පය ක්‍රියාත්ම කිරීමට නියමිතය.

(36698)