(රංජන් කස්තුරි)

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීමෙන් සයිටම් අර්බුදයට විසඳුමක් නොලැබෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීමෙන් සයිටම් ප්‍රශ්නය අවසන් වන්නේ යැයි වැරදි මතයක් රටේ මැවීමට සෞඛ්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා උත්සාහ දරමින් සිටින බවත් එම සංගමයේ ලෙක්ම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා කියයි.

සයිටම් ගැටලුව විසඳීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය හා අගමැති අතර පවතින සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය විනාශ කිරීමේ අරමුණින් සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා කටයුතු කරන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.