(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

දින ගණනාවකට පසු එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය අද (15) රුපියල් 1.33කින් ඉහළ ගියේය.

පෙබරවාරි මස 10 වැනිදා පැවැති පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසු අඛණ්ඩව අවප්‍රමාණය වෙමින් තිබූ ශ්‍රී රුපියල ඔක්තෝබර් (9) වැනිදා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ඩොලරයකට ගෙවන රුපියල් ප්‍රමාණය 172 ඉක්මවා ගියේය. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (15) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 171.60ක් වූ අතර ගැනුම් මිල රුපියල් 167.73ක් ලෙස දැක්විණි. 

ඉකුත් සිකුරාදා (12) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකවලට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක විකුණුම් මිල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 172.93ක් විය. 

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දත්තවලට අනුව මේ වසරේ ජනවාරි 1 සිට ඔක්තෝබර් 12 වැනිදා දක්වා කාලයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 10.8කින් අවප්‍රමාණය වී ඇත.  එම කාලයේදී ඉන්දීය රුපියලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය සියයට 3.1කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.