අජන්ත කුමාර අගලකඩ

 

යාන්ත්‍රික කියත් ආනයනය තහනම් කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

පරිසර විෂයබාර ඇමැතිවරයා වශයෙන්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (18) කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව යාන්ත්‍රික කියත් ආනයනය සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් වනු ඇත.

යාන්ත්‍රික කියත් ආනයනය කිරිම තහනම් කරන බව ජනාධිපතිවරයා ඉකුත්දා පැවති උත්සවයකදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.