විනීතා එම් ගමගේ

           

මුතුරාජවෙල තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයට තෙල් ගෙන යන නලයක් පුපුරා යාමෙන් කාන්දු වූ තෙල් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නවතා දැමීමට සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය තීරණය කර ඇත.

මේ වනවිට ගොඩබිමට ගසා තිබු තෙල්වලින් සියයට 90 ක් පමණ ඉවත් කර අවසන් බව සමුද්‍රිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප‍්‍රදීප් කුමාර මහතා   පැවැසීය.

මුහුදේ තවත් තෙල් ඇති අතර ඒවා ගොඩබිමට පාවී තිබුණොත් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් දැනට තණකොළ ගල්පර වැනි තැන්මත ඇති තෙල් ඉවත් කළ නොහැකි  බැවින් ස්වභාවික අයුරින් වියෝජනය වන්නට හරින බව ද සමාන්‍යධිකාරිවරයා කියා සිටියේය.

මුහුදට වැටුණු තෙල්  ප‍්‍රමාණය ටොන් දහයක් පමණ වෙතැයි තෙල් නැව අයත් සමාගම කියා ඇතත්  එම ප‍්‍රමාණය ටොන් විසි පහකටත් වඩා  අධික බව තම නිරික්ෂණය යැයි ද ප‍්‍රදීප් කුමාර මහතා පැවැසුවේය.

සාමාන්‍යයෙන් තෙල් කාන්දුවක්  සිදුවූ අවස්ථාවක එයින් සියයට 70ක් වත් ඉවත් කළ යුතු බව අන්තර් ජාතික නියමය බව පැවසූ සාමාන්‍යධිකාරිවරයා තම ආයතනය සියලූ අංශ සහය කරගෙන සියයට අනුවක් පමණ තෙල් ඉවත් කළේ යැයි ද කීය.

ඉවත් කළ තෙල්වලින් කොටසක් ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පිරිපහදු කිරීමට බාරගෙන ඇති අතර තවත් කොටසක් ඉවත ලා ඇතැයි ද පැවැසේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වනවිටත් උස්වැටකෙයියාව ආසන්න මුහුදු වෙරළේ සමහර ගල්පර හා ළඳු බිම්වල  තෙල් තට්ටු පවතිතැයි ප‍්‍රදේශවාසිහු පවසති.