(රංජන් කස්තුරි)

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීන්දුවක් ගැනීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව  පාර්ලිමේන්තුවේ දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුන් අද පස්වරුවේ සාකච්ජාවකට කැඳවා තිබේ.

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් යෑම සම්බන්ධයෙන් එහිදී මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ විරෝධය දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් වෙත දැක්වීමට නියමිත යැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්තේ අලුත් ක්‍රමයට හෙවත් කොට්ඨාස ක්‍රමයට ද එසේත් නැත්නම් පැරැණි මනාප ක්‍රමයට ද යන්න කඩිනමින් තීන්දු කර ඊට අවශ්‍ය නීතිමය පරිසරය සකස් කර දෙන්නැයි ද අද පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදී දේශපාලන පක්ෂවලින් ඉල්ලීමක් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කරන බව ද ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ අතර දේශපාලන පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ අද පැවැත්වෙන විශේෂ සාකච්ඡාවේදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැරැණි මනාප ක්‍රමයට පැවැත්විය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැර අනෙකුත් සියලු පක්ෂ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දැනුම්දීමට නියමිත බවය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ද පළාත් සභා මැතිවරණය පැරැණි ක්‍රමයට පැවැත්විය යුතු බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දෙනු ඇතැයි ද එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමණක් පළාත් සභා මැතිවරණය නව ක්‍රමයකට හෙවත් කොට්ඨාස ක්‍රමයට පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් සිය ස්ථාවරය අද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.
මේ අතර උතුරුමැද, වයඹ, මධ්‍යම, සබරගමුව සහ නැගෙනහිර යන පළාත් සභා පහ මේ වනවිට විසිරී ඇති අතර එහි පාලනය ආණ්ඩුකාරවරුන් වෙත පැවැරී තිබේ.

පළාත් සභා අක්‍රිය වීම නිසා පරිපාලන කටයුතු හා පළාත් සභා මගින් ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරයන් ඇනහිට තිබෙන බව ද වාර්තා වේ.

මේ අතර උතුරු පළාත් සභාවේ නිල කාලය මේ මස 25 වැනි දින නිමවීමට නියමිත අතර දකුණ සහ බස්නාහිර පළාත් සභාවල නිල කාලය 2019 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී නිම වීමට නියමිතය. ඌව පළාත් සභාවේ නිල කාලය 2019 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිමවීමට නියමිතය.