හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
ශ්‍රී ලංකා රජය මානව හිමිකම් ,  පරිසර සහ කම්කරු ප්‍රමිති සහ තත්ත්වලින් ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කර ඇති නමුත් අවධානය යොමු නොවූ ක්ෂේත්‍ර තවත් ඇතැයි යුරෝපා සංගමය සඳහන් කර ඇත.
 
තොරතුරු සෙවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින යුරෝපා සංගම් නියෝජිත කණ්ඩායමේ සංචාරය අවසානයේදී නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් යුරෝපා සංගමය ඒ බව සඳහන් කරයි.
 
ශ්‍රී ලංකාව අත්සන් තබා තිබෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන් 27ට අනුකූලව කටයුතු කරන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගම් නියෝජිත පිරිස මෙම සංචාරයේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කළහ. 
එම ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තීන්වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝපා සංගම් වෙළෙඳපොළට ප්‍රවේශවීම සඳහා සලකා බැලෙන කොන්දේසියයිග ශ්‍රී ලංකාව පෙන්වන ලද ප්‍රගතිය හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ස්‍ය අපනයන යුරෝපා සංගමයට ඉඩ ලැබුණු අතර මේ වසරේ මැයි මාසයේදී ජී එස් පී ප්ලස් තීර්බදු සහනය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවිය. යුරෝපා සංගම් වෙළෙඳපොළ ලොව විශාලතම වෙළෙඳපොළවල් අතරින් එකක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම අපනයන වෙළෙඳපොළ ද වේ. 
 
ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි යුරෝපා සංගම් නියෝජිත පිරිස දින 10ක් මෙරට රැඳි සිටියහ.