වතිකාන නගරයේදී (ඒ.එෆ්.පී)
 
“මරණ දඬුවම” පිළිගත නොහැක්කක් බව   ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වතිකානය අද (2) සඳහන් කළේය.

 
මේ අනුව කතෝලික පල්ලියේ ඉගැන්වීම් යාවත්කාලීන වනු ඇත.  
 
“සුබාරංචියේ ආලෝකය ගැන කතෝලික ඉගැන්වීමක් තිබෙනවා. ඒ අනුව මරණ දඬුවම පිළිගත නොහැක්කක්. මරණ දඬුවම පුද්ගලයකු අභිමානයට සහ ගෞරවයට එල්ල කරන ප්‍රහාරයක්’” යනුවෙන් නව ප්‍රකාශයක් ඇති කර ඇත.
 
කතෝලික පල්ලියේ ඉගැන්වීම්වලට අනුව ඇතැම් අවස්ථාවලදී මරණ දඬුවම පිළිගැනුණි.
 
ශුද්ධෝත්තම පාප්වහන්සේ මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදීම මරණ දඬුවමට එරෙහිව අදහස් දක්වා තිබිණි.
 
මරණ දඬුවම පිළිබඳ කතෝලික පල්ලයේ ඉගැන්වීම ස්ථිතික එසේත් නැතිනම් නිශ්චල බවත් එය නූතන සමාජයට ගැලපෙන පරිදි වෙනස් කළ යුතු බවත් පාප් වහන්සේ පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී ප්‍රකාශ කළේය.
 
දැනට පවතින කතෝලික පල්ලියේ ඉගැන්වීම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය මුල් වරට සකස් කරන ලද්දේ 1992 වසරේදීය. ඒ එවකට පාප් ධුරය හෙබවූ අති   ශුද්ධෝත්තම දෙවැනි ජෝන් පාවුළු පාප්තුමන් විසිනි.
 
055