බිඟුන් මේනක ගමගේ සහ ශිරාන් රණසිංහ
 
කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයට ඇද හැලෙන අධික වාර්ෂාවත් සමඟ දුම්රිය නැවතුම්පොළට ගිය දුම්රිය මගීහු පිරිසක් කොටුව දුම්රිය නැවතුම්පොළේ මෙහෙයුම් මැදිරියට පහර දෙන්නට වූහ.
 
කැරලි මර්දන නිලධාරීහු ද එම ස්ථානයේ සිටිති.
 
දුම්රිය ස්ථානයේ දේපොළවලට හානි කරන අයුරු අවාරණය නොකරණ ලෙස මගීහු මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

ඡායාරූප චතුර එස් කොඩිකාර