බෝම්බ හෙලන ප්‍රහාරක යානා දෙකක් කොරියානු අර්ධද්වීපයට ඉහලින් ගමන් කරවූ බව ඇමරිකාව පවසයි. ඇමරිකාවට අයත් බී -1බි ප්‍රහාරක යානා සහ දකුණු කොරියාවට අයත් එෆ් - 15කේ යුද යානා එක්ව මෙම යුද අභ්‍යාසය පවත්වා තිබේ.

ඇමරිකාවට අයත් ගුවෑම් දූපතේ සිට ගුවන්ගත කර ඇති යානා නැගෙනහිර මුහුදේ සහ කහ මුහුදේ ප්‍රහාරක අභ්‍යාස සිදු කළ බව දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක අංශ පවසයි.  ජපාන ගුවන් හමුදාව ද මේ සඳහා සහාය දක්වා ඇත.

(බීබිසී පුවත් ඇසුරිණි - 085)