ප්‍රසාද් රුක්මාල්

ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් දණගැස්වීයැයි කියන බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරිය අද ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සඳහා ඌව මහ ඇමැතිවරයාගේ නිල නිවසට කැඳවාගෙන ගිය බව පොලිසිය කියයි.
 
විදුහල්පතිනියගේ ප්‍රකාශයෙන් අනාවරණය වූ කරුණු අනුව ඇය මෙම සිදුවීමට මුහුණ දුන් ස්ථානය පරීක්ෂා කළ යුතුව තිබුණු බව ද , ඒ සඳහා එම ස්ථානයට කැඳවාගෙන ගිය බව ද පොලිසිය පවසයි. කෙසේ වෙතත් එම අවස්ථාවේ මහ ඇමැතිවරයා නිල නිවසේ නොසිටි බව ද දැනගන්නට තිබේ.
 
ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා ඇය පීඩනයකට පත්වීදැයි සොයා බැලීම සඳහා විදුහල්පතිනිය බදුල රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කරනු ලැබුවාය. 
 
උදෑසන 8 සිට පැය තුනක පමණ කාලයක් ඇය තමා මුහුණ දුන් සිදුවීම් ප්‍රකාශයක් ලෙස පොලිසියට ලබා දුන් බව පොලිසිය කියයි.