(ප්‍රසන්න පද්මසිරි / එෆ් අස්ලම්)                          

අද (16) පෙරවරු 8.20ට පමණ බදුල්ල, පස්සර, හාලිඇල ප්‍රදේශවලට විශාල ශබ්දයක් සහිත භූ චලනයක් ඇතිවූ බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ උදය කුමාර මහතා පැවසීය.           

 ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කරන්නේ අධික ශබ්දයක් සහිතව තත්පර 03ක පමණ කාලයක් පැවැති බවයි.