(කග කරුණාරත්න)

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ  සියළුම රජයේ  රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන් අද (21) සංකේත වැඩ වර්ජනයක්  හේතුවෙන්  එම රෝහල් වලින් ප්‍රතිකාර  ගැනීමට  පැමිණෙන රෝගිහු  ආපසු ගෙදර යති.

පොළොන්නරුව මහ රෝහලේ පමණක් විශේෂඥ වෛද්‍ය  සායනවලට  සහභාගීවීම සඳහා  පැමිණි රෝගීහු 3000ක් ද බාහිර ප්‍රතිකාර සඳහා පැමිණෙන රෝගීහු 1500 ක් ප්‍රතිකාර  නොලැබ ආපසු ගියහ.

වෛද්‍යවරයකුගේ අවිධිමත් ස්ථාන මාරුවක් හේතුවෙන් මෙම සංකේත වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කළ බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ  පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය  සමන්ත චන්ද්‍රරත්න මහතා පවසයි.

මැදිගිරිය, හිඟුරක්ගොඩ,බකමුණ, අත්තනකඩවල,ගල්අමුණ, පුලස්තිගම,අරගලගන්විල, වැලිකන්ද යන රෝහල් වල මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වේ.