(ඩයනා උදයංගනී)
          
පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ව්‍යසනය ගොඳුරු වූ අය වෙනුවෙන් සහ දෙව් මැදුරු ප්‍රතිසංස්කරණය කර යථාතත්ත්වයට පත් කිරීමට අරමුදලක් පිහිටුවීමට මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගරදගුරු හිමියෝ පැවසූහ.

ඒ වෙනුවෙන් ආධාර ලබාදෙන්නට කැමති අය වෙනුවෙන් විශේෂ ගිණුමක් ආරම්භ කර තිබෙන බවද උන්වහන්සේ සඳහන් කළහ.

එම ගිණුම “කොළඹ අගරදගුරුතුමා” යන නමින් බොරැල්ල කොමර්ෂල් බැංකු ශාඛාවේ ගිණුම් අංක 1190038741 යටතේ ආරම්භ කර ඇති අතර ඊට අදාළ අරමුදල “2019 පාස්කු ඉරු දින ව්‍යවසනයෙන් විපතට පත්වූවන්ගේ පුනරුත්ථාපනය සහ දෙව් මැදුරු ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වූ විශේෂ අරමුදල” යනුවෙන් නම් කර ඇතැයි කොළඹ අගරදගුරු කාර්යාලය පවසයි.