(සුජිත් හේවාජුලිගේ)
 
පාර්ලිමේන්තු සහකාර වේත්‍රධාරී තනතුරු ඇබෑර්තු වී ඇත.


මේ තනතුරට සුදුස්සෙකු බදවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවා ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.


පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී අනිල් සමරසේකර මහතා ළගදීම විශ්‍රාම යන හෙයින් ඒ තනතුරට නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා පත් කිරීමට නියමිතය.


පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂාව හා කතානායකවරයාගේ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම වේත්‍රධාරී නිලධාරියට පැවැරෙන වගකීම වේ.