(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරි තනතුරට විධිමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරාගත් සුදුසුකම් ලාභීන් 116 දෙනාටම පත්වීම් ලබාදීමට මාස නවයකට පසුව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තීරණය කර ඇත.

 

මෙම පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශවවලින් කෙරුණු පැමිණිලි හා විමර්ශනවලට අදාළව කටයුතු කර අධිකාරිය මෙම තීරණය ගත් බවත් ඉතා ඉක්මණින්ම ඔවුන්ට පත්වීම් ප්‍රදානය කෙරෙන බවත් එහි සභාපති නීතිඥ එච්.එම් අබේරත්න මහතා  පැවැසීය.

 

ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක තනතුර සඳහා පසුගිය වසරේ මැයි 28 වැනි දා පුවත්පත් දැන්වීමක් මගින් අයැදුම්පත් කැඳවා ඔක්තෝබර් 12 වැනි දා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත් වූ අතර එයින් ඉහළම ලකුණු ලබාගත් 116 දෙනා පත්වීම් ප්‍රදානයට සුදුස්සන් හැටියට තෝරා ගත් බවට පසුගිය දෙසැම්බර් 12 වැනිදා ලිඛිතව දැන්වීමට අධිකාරිය කටයුතු කළේය. 

 

එහෙත් මෙම පත්වීම් වලින් 66 ක් දේශපාලන ලැයිස්තුවකට ප්‍රදානය කිරීම ඇතුලු විවිධ හේතු මත පත්වීම් ප්‍රදානය අතර මග නතර වූ අතර සුදුසුකම්ලාභීන් විසින් කාන්තා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට, පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස්වරයා හෙවත් ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාට, ජනාධිපතිවරයාට හා අගමැතිවරයාට ද මේ ගැන පැමිණිලි කරනු ලැබිණි.

 

මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාදීප පුවත්පත දිගින් දිගටම කරුණු අනාවරණය කළ අතර රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ සංගමය ඇතුළු පාර්ශව රැසක් ද ඊට එරෙහිව විවිධාකාරයෙන් මැදිහත්වීම් කළේය.

 

ඒ අනුව කාන්තා හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව හා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස්වරයා විසින් මේ ගැන වෙනම විමර්ශන දෙකක් ආරම්භ කරනු ලැබීය.